Energielevering door Zuiver

Overstappen is heel eenvoudig, omdat het alleen een administratieve handeling is. Thuis en op het bedrijf verandert er niets. De levering van stroom en gas loopt gewoon door ­zoals u gewend bent. Bij een keuze voor stroom en gas via Zuiver Hof van Twente, ­verzorgen wij de overstap en zorgen we voor een correcte beëindiging van de huidige ­overeenkomst. We garanderen dat er niet met twee energieleveranciers een contract bestaat. De overstap is kosteloos en wordt door ons snel en gemakkelijk geregeld. Simpel dus!

Voor het afsluiten van een contract voor gas en elektriciteit voor kleinverbruikers geldt dat, nadat de klant akkoord is gegaan met de overstap (op basis van een offerte of aanbieding) er een bedenktijd van 14 dagen van toepassing is.

Als u binnen 14 dagen na ondertekening schriftelijk aangeeft dat u alsnog geen gebruik wilt maken vervalt de overeenkomst.

Omdat wij wederverkoper zijn van Qwint gelden hun Algemene en Productvoorwaarden. Deze kunt u downloaden via deze link.


Samenwerking met leverancier Qwint

Als lokaal energiebedrijf Zuiver Hof van Twente hebben we geen eigen leverings­vergunning voor de levering van energie. Wij zijn daarom wederverkoper van ­energieleverancier Qwint uit Hengelo. Een samenwerking waarbij de persoonlijke ­aandacht voor klanten voorop staat, net als gunstige tarieven en een goede service. Qwint verzorgt de daadwerkelijke levering van de 100 % groene stroom en stuurt u ook de rekeningen. Voor aanmelding en vragen over de energielevering kunt u altijd ­rechtstreeks bij ons terecht.


Particulier

Bij Zuiver Hof van Twente kunt u terecht voor uw Stroom en Gas. Aan de rechterzijde vindt u drie knoppen. U kunt informatie aanvragen, uw maandlasten berekenen en het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt u alleen aanmelden via dit formulier .


Kleinzakelijk of Kleinverbruik

Bij Zuiver Hof van Twente kunt u terecht voor uw zakelijke Stroom en Gas. Aan de rechterzijde vindt u drie knoppen. U kunt informatie aanvragen, uw maandlasten berekenen en het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt u alleen aanmelden via dit formulier.

Als Zuiver Hof van Twente vinden we een snelle en goede afhandeling heel belangrijk. Spoedaanvragen zijn voor ons geen probleem.

Zuiver Hof van Twente verzorgt samen met Qwint voor uw onderneming de levering van 100 % groene stroom en CO2-gecompenseerd gas op een manier die bij u en het verbruik van uw bedrijf past. In de zakelijke markt wordt onderscheid gemaakt tussen kleinzakelijk of kleinverbruik (bijvoorbeeld MKB) en grootzakelijk of grootverbruik.

De kenmerken van kleinzakelijk zijn:

- U betaalt een vast bedrag per maand (voorschot).
- U ontvangt een jaarlijkse afrekening
- Uw aansluiting elektriciteit is maximaal 3 x 80 Ampère.
- Uw gasverbruik is maximaal 170.000 m3 gas.

Kijk hier voor de MKB productvoorwaarden.


Grootzakelijk of Grootverbruik

Bij Zuiver Hof van Twente kunt u ook terecht voor Grootverbruik. Als Zuiver Hof van Twente vinden we een snelle en goede afhandeling heel belangrijk. Spoedaanvragen zijn voor ons geen probleem.

Hebt u nog vragen over grootverbruik of wilt u grootverbruik afnemen, neem dan contact met ons op.

Als u voldoet aan de volgende kenmerken hebt u een grootverbruik aansluiting:

- Uw meterstand wordt maandelijks geregistreerd.
- U ontvangt een maandelijkse afrekening.
- Uw aansluiting elektriciteit is groter dan 3 x 80 Ampère.
- Uw gasverbruik is minimaal 170.000 m3.

N.B.: U kunt dus ook voor elektriciteit grootverbruiker zijn en voor gas kleinverbruiker of omgekeerd.


Bouw

Bij Zuiver Hof van Twente kunt u ook terecht voor Bouwstroom. Wij bemiddelen in de levering van bouwstroom (met onze leverancier Qwint) op locaties door heel Nederland. Deze 100 % groene stroom kan van belang zijn voor uw bouwbedrijf als het gaat om de eisen ten aanzien van duurzaamheid, die steeds vaker gesteld worden met betrekking tot de CO2-ladder. Als Zuiver Hof van Twente vinden we een snelle en goede afhandeling heel belangrijk. Spoedaanvragen zijn voor ons geen probleem. Het kenmerk van onze dienstverlening voor bouwstroom is, dat we er in samenwerking met Qwint voor zorgen dat elke aanvraag die u bij ons voor 13.00 uur doet, in ieder geval nog diezelfde dag wordt verwerkt. Hebt u nog vragen over bouwstroom of wilt u bouwstroom afnemen, neem dan contact met ons op.


Onze producten

ZUIVER Stroom

Ons streven is om de energie die in Hof van Twente nodig is, in de gemeente op te ­wekken. Een deel van de inwoners en bedrijven doet dat al zelf doordat ze zonnepanelen op hun dak of op hun grond hebben geplaatst. We hopen dat er in de komende jaren nog veel meer zonnepanelen geplaatst worden en dat er ook andere duurzame energiebronnen komen. Dit doen we als Zuiver Hof van Twente met een groep lokale installateurs, voor meer informatie zie onze folder over zonne-energie.

Op dit moment kan iedereen die zelf geen zonnepanelen heeft, toch stroom gebruiken die in Hof van Twente wordt opgewekt. Onder andere via de stroom die wordt opgewekt in de BET-centrale van de Cogas (naast Bruins & Kwast) en via de stroom die Twence ­opwekt uit het afval uit Hof van Twente.

ZUIVER Gas

In de toekomst zal er steeds minder aardgas gebruikt worden en zullen er andere ­manieren van verwarming komen, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van water dat wordt ­verwarmd door de zon. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en productie van groen gas, ook in onze gemeente. Tot die tijd leveren wij als Zuiver Hof van Twente CO2 gecompenseerd gas, ook wel CO2-neutraal gas genoemd. Het door onze klanten ­gebruikte aardgas wordt dan gecompenseerd door bomen te planten.


Disclaimer

Qwint Energie is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van Zuiver. De meningen en boodschappen van Zuiver staan los van de mening of het beleid van Qwint Energie. Ditzelfde geldt voor informatie van derden, waarvan u via links op de website van Zuiver en Qwint Energie kennisneemt. Qwint Energie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via deze websites is verkregen.